آموزش نصب کابینت و کانتر آشپزخانه

در این فیلم آموزش نکات و تکنیک های نصب کابینت آشپزخانه و کانتر های آشپزخانه آموزش داده می شود.
4,500 تومان

 

آموزش نصب کابینت و کانتر آشپزخانه


در این فیلم آموزش نکات و تکنیک های نصب کابینت آشپزخانه و کانتر های آشپزخانه آموزش داده می شود. 


Fine Homebuilding - Installing Kitchen Cabinets and Countertops  
Genre: learning

Tom Law shares his techniques for smooth and accurate cabinet installation. In this DVD he covers all the basics of installation including shimming to level cabinets installing hardware and adjusting the fit of doors and drawers.You'll also learn about: scribing for accurate installation; squaring up cabinets to the wall; building and leveling toe kicks; adjusting doors putting in the countertop; and cutting the sink hole. Tom Law is a former consulting editor to Fine Homebuilding magazine. He has been a master carpenter and custom builder for over 30 years. He also appears on the DVD Installing Doors & Windows.

سایر مشخصات محصول

تعداد دی وی دی : در 1 دی وی دی
کیفیت محصول ارسالی : به همراه لیبل و قاب - نسخه کامپیوتر
مدت زمان پخش : بین یک تا دو ساعت
زبان محصول : انگلیسی
نوع تعمیرات ساختمان : تعمیرات آشپزخانه
هیچ نظری ارسال نشده