استاد سابمیشن ها - یوشیاکی فوجیوارا

استاد سابمیشن ها - یوشیاکی فوجیوارا، در این مجموعه با فنون قفل ساق پا با آرنج و زانو، فرار های از عقب، پرش اسکات، نگهداشتن انگشت پا، تمرینات بدن سازی شنای هندو و بسیاری از فنون دیگر کشتی در خاک آشنا خواهید شد.
6,500 تومان

 

استاد سابمیشن ها - یوشیاکی فوجیوارا

استاد سابمیشن ها - یوشیاکی فوجیوارا در این مجموعه با فنون قفل ساق پا با آرنج و زانو، فرار های از عقب، پرش اسکات، نگهداشتن انگشت پا، تمرینات بدن سازی شنای هندو و بسیاری از فنون دیگر کشتی در خاک آشنا خواهید شد.

[AddToCart-center]

سایر مشخصات محصول

تعداد دی وی دی : در 1 دی وی دی
کیفیت محصول ارسالی : به همراه لیبل و قاب - نسخه کامپیوتر
مدت زمان پخش : چهار تا پنج ساعت
زبان محصول : ژاپنی
هیچ نظری ارسال نشده