تکنیک های فروش و بازاریابی

تکنیک های فروش و بازاریابی

مجموعه ای بیش از 80 کتاب شنیداری علم فروش و بازاریابی از بزرگان جهان از جمله  جی آبراهام، زیگ زیگلر، تد جیمز، دن کندی و بسیاری دیگر، در ده ها ساعت آموزش صوتی با قابلیت پخش بر روی همه دستگاه ها در این مجموعه گرد آوری شده.
25,500 تومان

 

تکنیــک های فروش و بازاریـــابی

مجموعه ای بیش از 80 کتاب شنیداری علم فروش و بازاریابی از بزرگان جهان از جمله  جی آبراهام، زیگ زیگلر، تد جیمز، دن کندی و بسیاری دیگر، در ده ها ساعت آموزش صوتی با قابلیت پخش بر روی همه دستگاه ها در این مجموعه گرد آوری شده.

بزرگان فروش و بازاریابی

آل ریس - تمرکز آینده شرکت شما بستگی دارد بر روی آن

آل ریس - قوانین و مقررات بازاریابی !

 الک مکنزی - زمان فروش

همه بازاریابان دروغگو هستند

فروش معکوس

چارلز راث و روی الکساندر - اسرار فروش اختتامیه

کریس هاوارد – سعود موشک وار فروش شما

دن کندی - تقدیر مشتری

دن کندی - بازاریابی مغناطیسی

دیوید سندلر - بستن معامله

داگ تالار - خلاقیت فروش

داگلاس ادواردز - یک فروشنده حرفه ای است

دکتر مایکل بنت - واژگان میلیون دلاری

فردریک ریچلد - اثر وفاداری

گودین ، ست - کسب درآمد در وب سایت

بزرگترین فروشنده در جهان

مهارت بازاریابی چریکی برای بازار 7 سی دی

هری بک ویت - فروش نامرئی

فروش با اعتماد بالا

راه  تبدیل شدن به یک سوپراستار بازاریابی

لیزا فورد - ساختار یک سازمان مشتری محور

بینش بازاریابی

جنگ های بازاریابی

میچ میرسون و جی لوینسون - جعبه ابزار بازاریابی چریکی

پول فراتر از باور

و بسیاری دیگر ...

Sales and Marketing Audiobooks Collection

 AudioBook list:

                Al Ries ‐ Focus; The Future of Your Company Depends on It

                Al Ries ‐ Laws of Marketing !

                Alec MacKenzie ‐ Time to Sell

                All Marketers Are Liars

                Ari Galper ‐ Reverse Selling

                Barry Siskind ‐ Double Your Tradeshow Results

                Charles Roth & Roy Alexander ‐ Secrets Of Closing Sales

                Chris Howard ‐ Skyrocket Your Sales

                Cox & Stevens ‐ Selling the Wheel

                Dan Kennedy ‐ Customer appreciation

                Dan Kennedy ‐ Midas Touch Selling

                Dan Kennedy ﴾Magnetic Marketing﴿

                David Peoples ‐ Selling to the Top

                David Sandler ‐ Close the Deal

                Donald Moine Unlimited Selling Power

                Doug Edwards ‐ Sales Questions Are the Answer

                Doug Hall ‐ Sales Creativity

                Douglas Edwards ‐ What is a Professional Salesman

                Dr. J. Michael Bennett  million dollar vocabulary

                Eric Lofholm

                Floyd Wickman ‐ Sales Acadamy 2002 CD1

                Floyd Wickman ‐ Sales Acadamy 2002 CD2

                Floyd Wickman ‐ Sales Acadamy 2002 CD3

                Frederick Reichheld ‐ The Loyalty Effect

                Godin, Seth ‐ Making Money On The Web

                Godwin, Seth ‐ Unleashing the Ideavirus

                Gonzo Marketing

                Greatest Salesman in the World

                Guerilla Marketing Mastering for Franchises 7 CD

                Guy Kawasaki ‐ Using Evangelism to sell products companies and ideas

                Harry Beckwith ‐ Selling Invisible

                Harry Beckwith ‐ What Clients Love

                High Trust Selling

                How To Become A Marketing Superstar

                How to become a rainmaker

                How to Cold Call Senior Managment

                How to Grow When Markets Don't

                Jay Abraham ‐ 93 Referral Systems

                Jeffery & Lisa Combs ‐ Psychology of Prospecting

                Jerry Hocutt ‐ Cold Calling On The Telephone

                Joe Girard ﴾How to Sell Yourself﴿

                John Kilcullen ‐ How to Build a Brand

                Ken Fisher ‐ How to Smell a Rat‐ The Five Signs of Financial Fraud

                Let's Get Real

                Lisa Ford ‐ Building A Customer‐Driven Organization

                Lisa Ford ‐ How to Give Exceptional Customer Service

                Marketing Mindsets

                Marketing Warfare

                Master Mind Marketing System ‐ Jay Abraham [full set]

                Mitch Meyerson & Jay Levinson ‐ Guerrilla Marketing Toolkit

                Money Beyond  Belief

                Money Wealth & Prosperity

                Neil Rackham  Spin Selling

                NYT ‐ Sales & Marketing

                One Minute Sales Person

                Portable MBA in Marketing

                Rich Dad's Advisors ‐ Sales Dogs

                S1 ‐ David Peoples ‐ Selling to the Top

                S1 ‐ Douglas Edwards ‐ Questions Are the Answer ﴾Selling﴿

                S1 ‐ Heinman & Sanchez ‐ The New Conceptual Selling

                S2 ‐ Benson Smith & Tony Rutigliano ‐ Discover Your Sales Strengths

                S2 ‐ Mark McCormack

                S3 ‐ Power Words

                S4 ‐ The Big Challenges in Selling

                S5 ‐ Tom Hopkins ‐ Objections

                S5 ‐ Zig Ziglar ‐ Secrets of Closing the Sale

                S6 ‐ Gerald Michaelson ﴾50 Ways to Close Sales & Keep Customers for Life﴿

                S6 ‐ Joe Girard ﴾How to Sell Yourself﴿

                Sergio Zyman ‐ The End of Marketing As We Know It

                Seth Godin ‐ Permission Marketing

                Stephen Chandler ‐ Joy of Selling

                Supermarket Secrets 1 & 2 ﴾Dispatches﴿

                Tad James 5 Step Sales Technique

                Ten Deadly Marketing Sins by Philip Kotler

                The 36 Biggest Mistakes Salespeople Make and How to Correct Them

                The New Positioning ‐ Jack Trout

                The Ultimate Sales Machine

                Thomas J Stanley ‐ Networking With Millionaires

                Tim Sanders ‐ Love Is The Killer App

                Tom Hopkins ‐ Avoiding the 10 biggest sales mistakes

                Tom Hopkins ‐ Objections

                Tom Mabe A Wake Up Call for Telemarketers

                Tony Alessandra ‐ Non Manipulative Selling

                Unlimited Selling Power

                William Bonner Mobs Messiahs and Markets

سایر مشخصات محصول

تعداد دی وی دی : در 2 دی وی دی
کیفیت محصول ارسالی : به همراه لیبل و قاب - نسخه کامپیوتر
مدت زمان پخش : 15 ساعت به بالا
زبان محصول : انگلیسی
هیچ نظری ارسال نشده