تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

دوره های آموزشی تجارت الکترونیک شامل مهارت های راه اندازی فروشگاه اینترنتی ، آشنایی با مبانی تبلیغات و دوره های تبلیغات در شبکه های اجتماعی، ساختن لیست ایمیل و ایمیل مارکتینگ و بسیاری دیگر
محصول در این دسته بندی وجود ندارد