درمان مجدد ریشه - رادل

این مجموعه کاملترین مرجع آموزش بالینی است که تمامی جنبه های درمان مجدد ریشه بدون جراحی را آموزش می دهد. تکنیک ها بر روی مدل های پلاستیکی اجرا و نمایش داده می شود و در کنار آن از انیمیشن های سه بعدی استفاده و در نهایت بر روی بیمار اجرا میشود.
17,500 تومان

 

درمان مجدد ریشه - رادل

درمان ریشه دندان از دکتر رادل

 

این مجموعه کاملترین مرجع آموزش بالینی است که تمامی جنبه های درمان مجدد ریشه بدون جراحی را آموزش می دهد. تکنیک ها بر روی مدل های پلاستیکی اجرا و نمایش داده می شود و در کنار آن از انیمیشن های سه بعدی استفاده و در نهایت بر روی بیمار اجرا میشود. حتما خوانده اید که یک تصویر ارزش هزاران کلمه را دارد، این مجموعه تصویری ارزش میلیون ها را دارد.

در این مجموعه کامل که شامل 4 دی وی دی ریپ شده می باشد به 4 مورد زیر خواهیم پرداخت:

Nonsurgical Retreatment:
Disassembly & Missed Canals, Quality & Profitability
Nonsurgical Retreatment: Disassembly and Missed Canals, Quality and Profitability

    The rationale for nonsurgical endodontic retreatment
    Instruments and techniques for the removal of restorative dentistry
    Learn how to identify and treat frequently missed canals
    Patient communication, teamwork, scheduling and fees
     درمان ریشه دندان از دکتر رادل
Nonsurgical Removal of:
Gutta Percha, Silver Points, Carriers & Paste Fillers
Nonsurgical Removal of: Gutta Percha, Silver Points, Carriers & Paste Fillers

    Experience the use of CDR, ultrasonics, microscopes, and rotary instruments
    Implement the best techniques for safe and efficient removal of obturation materials
    Integrate the latest "tips" to make removal procedures easy
    Discover the 5 steps to mastery
     درمان ریشه دندان از دکتر رادل
Nonsurgical Removal of:
Posts & Broken Instruments
Nonsurgical Removal of: Posts and Broken Instruments

    Quickly and safely remove the commonly placed core materials
    Successfully eliminate various post types with ease
    Effectively retrieve instruments separated deep within the root canal space
    Powerfully view ultrasonics and the post & instrument removal systems in action
     درمان ریشه دندان از دکتر رادل
Management of:
Blocks, Ledges, Transportations & Perforations
Management of: Blocks, Ledges, Transportations and Perforations

    Move beyond the “block” and negotiate the terminus
    Bypass and treat ledged canals
    Recognize, avoid and manage transportations
    Successfully repair perforations utilizing the latest instruments, techniques and materials
     درمان ریشه دندان از دکتر رادل

[AddToCart-center]

سایر مشخصات محصول

تعداد دی وی دی : در 1 دی وی دی
کیفیت محصول ارسالی : به همراه لیبل و قاب - نسخه کامپیوتر
مدت زمان پخش : چهار تا پنج ساعت
زبان محصول : انگلیسی
زیرشاخه دندانپزشکی : عصبکشی
نوع محصول : فیلم
هیچ نظری ارسال نشده