روکش سرامیک دندان - انتخاب صحیح

هدف اصلی این فیلم آموزشی زدودن ابهامات در مورد سرامیک ها و کاربرد های آن در دندانسازی و دندانپزشکی و انتخاب صحیح نوع سرامیک دندانی می باشد. برای این کار راه حلی سیستماتیک با نمونه های کلینیکال به شما ارائه میشود.
17,500 تومان

 

کاربرد صحیح سرامیک از دیدگاه کلینیکال

هدف اصلی این فیلم آموزشی زدودن ابهامات در مورد سرامیک ها و کاربرد های آن در دندانسازی و دندانپزشکی می باشد. برای این کار راه حلی سیستماتیک با نمونه های کلینیکال به شما ارائه میشود. موقعیت ها و نمونه های مختلف کاربرد های سرامیک در این سه فیلم به شما نشان داده میشود. در این فیلم انواع سرامیک دندانی به شما نشان داده می شود.
در این حین به سه پرسش زیر پاسخ داده میشود:
چطور می توان طول عمر دندان ساخته شده را در عین نگه داشتن زیبایی، بیشتر کرد؟
چرا، کی و کجا باید چه نوع سرامیکی را استفاده کرد؟
بافت های نرم چه تاثیری در انتخاب نوع سرامیک خواهند داشت؟

روکش سرامیک دندان

Which Ceramic Should I Use? A Clinical Perspective – Part 1
In part 1: An outline for the presentation will be provided. In addition, a contemporary and simplified classification for contemporary dental ceramics will be provided. This classification will allow proper communication and make the selection process simple. In this part the participants will be able to understands the benefits of feldspathic ceramics and their limitation. They will be able to decide what type of ceramics to use and where, in order to get the best esthetic results with good long term outcomes. A step-by-step evidence based approach for predictable bonding will be proposed.


Which Ceramic Should I Use? A Clinical Perspective – Part 2
In part 2: Will investigate the pressed and milled ceramics that are available on the market today. In particular, Emax and Empress restorations will be investigated. The presentation will look at the constituents of these materials as well as their physical properties. In addition, systematic evidence based-applications will be provided for these materials. Translational research will be utilized to understand and realistic clinical application and use for these materials. The clinician will be able to decide which ceramic to prescribe for various clinical presentations.

Which Ceramic Should I Use ? A Clinical Perspective – Part 3
In part 3: Will look at stronger ceramic restorations and how to use them appropriately to be able to get the best out of them in terms of esthetics and function. The materials covered in this section will include Zirconia crowns, and porcelain fused to metal crowns. The presentation will also look at proper framework design in order to optimize esthetics and function predictably for our patients.

[AddToCart-center]

 

سایر مشخصات محصول

تعداد دی وی دی : در 1 دی وی دی
کیفیت محصول ارسالی : به همراه لیبل و قاب - نسخه کامپیوتر
مدت زمان پخش : دو تا سه ساعت
زبان محصول : انگلیسی
هیچ نظری ارسال نشده