آموزش مدیریت و رهبری - جان ماکسول John C.Maxwell

آموزش مدیریت و رهبری - جان ماکسول John C.Maxwell شما نیز تکنیک های مدیریت و رهبری را بیاموزید، جان سی ماکسول استاد این کار است! او نویسنده ای قهار و توانمند است که بیش از 60 جلد کتاب که موضوع اصلی همه آنها رهبری و مدیریت بوده به چاپ رسانده است.
22,000 تومان

آموزش مدیریت و رهبری - جان ماکسول John C.Maxwell

جان ماکسول - مدیریت و رهبری   جان کالوین ماکسول، متولد 1947، نویسنده، سخنران، که بیش از 60 جلد کتاب در زمینه رهبری به چاپ رسانده است. از سری کتاب های وی می توان به 21 قانون رهبری و 21 کیفیت ضروری یک رهبر نام برد. کتاب های وی تا به حال بیش از 19 میلیون نسخه فروخته شده است و برخی از آنها جزو پرفروش ترین کتاب های سال نیویورک تایمز بوده اند.

شما نیز تکنیک های مدیریت و رهبری را بیاموزید، جان سی ماکسول استاد این کار است!

 

جان سی ماکسول 


لیست فیلمهای آموزش مدیریت و رهبری از جان ماکسول

جان سی ماکسول ، 17 قانون بی چون و چرا از کار گروهی
جان سی ماکسول ، 5 سطوح رهبری
جان سی ماکسول ، توسعه رهبر درون شما
جان سی ماکسول ، آموزش 21 قانون انکار ناپذیر رهبری
جان سی ماکسول ، آموزش برای تبدیل شدن به یک فرد تاثیرگذار
جان سی ماکسول ، برد با مردم

لیست کتاب های صوتی مدیریت و رهبری از جان ماکسول:

جان ماکسول - حداکثر تاثیر - 19 درس رهبری ماهانه
جان سی ماکسول - 10 ارزش های هسته ای برای یک تیم برنده
جان سی ماکسول - 11 کلید برای تعالی
جان سی ماکسول - 17 ویژگی های ضروری یک بازیکن تیم
جان سی ماکسول - 17 قوانین ضروری کار گروهی
جان سی ماکسول - 21 قانون انکار ناپذیر رهبری
جان سی ماکسول - 25 راه برای پیروزی با مردم
جان سی ماکسول - اجتناب ازموانع رهبری
جان سی ماکسول - تبدیل شدن به یک فرد تاثیرگذار
جان سی ماکسول - شمارش شجاعت
جان سی ماکسول – شکست در حرکت به جلو
جان سی ماکسول - هدیه خدای بخشنده به مدیران
جان سی ماکسول - رفتن از خوب به عالی
جان سی ماکسول - راه های تضمینی برای عدم موفقیت به عنوان یک رهبر
جان سی ماکسول - راه بازیابی مجدد لحظه گمشده
جان سی ماکسول - اگر من می توانستم آنرا کامل از اول انجام دهم
جان سی ماکسول - در نگه داشتن روی سازگاری
جان سی ماکسول - رهبری و اقتصاد
جان سی ماکسول - پارادوکس رهبری
جان سی ماکسول – رهبری شخصیت های مختلف
جان سی ماکسول - درس رهبری از فیلم
جان سی ماکسول - تنهایی و رهبر
جان سی ماکسول - راهپیمایی به خارج نقشه
جان سی ماکسول - پل - رهبری که ماند
جان سی ماکسول - فرآیند نفوذ
جان سی ماکسول – نزدیک شوید و از کسی بپرسید
جان سی ماکسول - ارتباط - گام اول به موفقیت
جان سی ماکسول - در نظر گرفتن ریسک - پاداش یا نابود
جان سی ماکسول - اجرا در کنار بزرگان
جان سی ماکسول - مارپیچ رو به پایین
جان سی ماکسول - امنیت و یا خرابکاری
جان سی ماکسول - 21 ویژگی های ضروری یک رهبر
جان سی ماکسول - 21 دقیقه قدرتمند در یک روز مدیران
جان سی ماکسول - بانو یک رهبر بود
جان سی ماکسول - زبان رهبری
جان سی ماکسول - راه عظمت
جان سی ماکسول - سفر موفقیت
جان سی ماکسول - نگرش برد
جان سی ماکسول - چیزهایی که استعداد نیاز ندارد
جان سی ماکسول - فکر کردن در برای تغییر
جان سی ماکسول - اهمیت امروز
جان سی ماکسول - اعتماد - بنیاد رهبری
جان سی ماکسول - رهبران چه انتظاری از پیروان دارند
جان سی ماکسول - در یک بحران چه کاری انجام دهید
جان سی ماکسول - ارتباط موثر
جان سی ماکسول - روابط

 لیست کتاب های الکترونیکی مدیریت و رهبری از جان ماکسول:

John C. Maxwell - Developing the Leaders Around You.epub
John C. Maxwell ‐ Everyone Communicates Few Connect.epub
John C. Maxwell ‐ The 15 Invaluable Laws of Growth.epub
John C. Maxwell ‐ The 17 Indisputable Laws of Teamwork.pdf
John C. Maxwell ‐ The 21 Irrefutable Laws of Leadership.epub
John C. Maxwell ‐ The 360 Degree Leader.epub
John C. Maxwell ‐ The Difference Maker.epub
John C. Maxwell ‐ The Secret ‐ What Great Leaders Know & Do ‐ Foreword By John Maxwell .djvu
John C. Maxwell ‐ There is No Such Thing As Business ETHICS ‐ There's only RULE For Marketing Decisions.pdf

لیست مجموعه ها به انگلیسی:

لیست فیلم های آموزشی جان سی ماکسول:

John C Maxwell - The 17 Indisputable Laws of Teamwork (XVID)

01 The Law Of Significance.avi

02 The Law Of The Big Picture.avi

03 The Law Of The Niche.avi

04 The Law Of Mount Everest.avi

05 The Law Of The Chain.avi

06 The Law Of The Catalyst.avi

07 The Law Of The Compass.avi

08 The Law Of The Bad Apple.avi

09 The Law Of Countability.avi

10 The Law Of The Price Tag.avi

11 The Law Of The Scoreboard.avi

12 The Law Of The Bench.avi

13 The Law Of Identity.avi

14 The Law Of Communication.avi

15 The Law Of The Edge.avi

16 The Law Of High Morale.avi

17 The Law Of Dividends.avi

John C Maxwell 5 Levels of Leadership

John Maxwell - 5 Levels of Leadership 1

John Maxwell - 5 Levels of Leadership 2

John C Maxwell Developing The Leader Within You

John C Maxwell Learning the 21 Irrefutable Laws of Leadership

John C Maxwell Learning To Become A Person Of Influence

John C Maxwell Winning With People

Maxwell PDF

Developing the leader within you (facilitator guide)

Developing the Leader within you ﴾Student guide﴿.pdf

Learning the 21 irrefutable laws of leadership ﴾Leader guide﴿.pdf

Learning the 21 irrefutable laws of leadership ﴾Student guide﴿.pdf

Winning with People ﴾Facilitator Guide﴿.pdf

Winning with People ﴾participant guide﴿.pdf

لیست کتاب های صوتی جان سی ماکسول:

John C Maxwell ‐ Maximum Impact ‐ 19 Monthly Leadership Lessons 19 CD

John C. Maxwell ‐ 10 Core Values To a Winning Team

John C. Maxwell ‐ 11 Keys To Excellence

John C. Maxwell ‐ 17 Essential Qualities of a Team Player

John C. Maxwell ‐ 17 Indispensable Laws of Teamwork

John C. Maxwell ‐ 21 Irrefutable Laws of Leadership

John C. Maxwell ‐ 25 Ways to Win with People

John C. Maxwell ‐ Avoiding Leadership Landmines

John C. Maxwell ‐ Becoming a Person of Influence

John C. Maxwell ‐ Courage Counts

John C. Maxwell ‐ Failing Forward

John C. Maxwell ‐ Gods Gracious Gift to Leaders

John C. Maxwell ‐ Going From Good To Great

John C. Maxwell ‐ Guaranteed Ways to Fail As a Leader

John C. Maxwell ‐ How To Regain Lost Momentum

John C. Maxwell ‐ If I Could Do It All Over Again

John C. Maxwell ‐ Keep on Keeping On Consistency

John C. Maxwell ‐ Leadership and Economics

John C. Maxwell ‐ Leadership Paradoxes

John C. Maxwell ‐ Leading Different Personalities

John C. Maxwell ‐ Lessons on leadership from the movies

John C. Maxwell ‐ Loneliness and The Leader

John C. Maxwell ‐ Marching Off the Map

John C. Maxwell ‐ Passion

John C. Maxwell ‐ Paul ‐ A Leader Who Lasted

John C. Maxwell ‐ Process of Influence

John C. Maxwell ‐ Reach Out & Ask Someone

John C. Maxwell ‐ Relationship ‐ The 1st Steps to Success

John C. Maxwell ‐ Risk Taking ‐ Reward Or Ruin

John C. Maxwell ‐ Running With the Giants

John C. Maxwell ‐ Sauls Downward Spiral

John C. Maxwell - Security or Sabotage

John C. Maxwell ‐ The 21 Indispensable Qualities of a Leader

John C. Maxwell ‐ The 21 Most Powerful Minutes in a Leaders Day

John C. Maxwell ‐ The Lady was a Leader

John C. Maxwell ‐ The Language Of Leadership

John C. Maxwell ‐ The Path of Greatness

John C. Maxwell ‐ The Success Journey

John C. Maxwell ‐ The Winning Attitude

John C. Maxwell ‐ Things That Do Not Require Talent

John C. Maxwell ‐ Thinking For A Change

John C. Maxwell ‐ Today Matters

John C. Maxwell ‐ Trust ‐ The Foundation of Leadership

John C. Maxwell ‐ What Leaders Expect From Followers

John C. Maxwell ‐ What to do in a Crisis

John C. Maxwell ‐ Communicate Effectively.mp3

John C. Maxwell ‐ Relationships 101.pdf

سایر مشخصات محصول

تعداد دی وی دی : در 4 دی وی دی
کیفیت محصول ارسالی : به همراه لیبل و قاب - نسخه کامپیوتر
مدت زمان پخش : ده تا 15 ساعت
زبان محصول : انگلیسی
هیچ نظری ارسال نشده
John Maxwell 13
نمونه کتاب صوتی جان ماکسول
دانلود (0)
کیفیت اعضای تیم 6
کیفیت اعضای تیم 6
دانلود (0)
leadership
leadership
دانلود (0)
رهبری 360 درجه
رهبری 360 درجه
دانلود (0)