بیبی انیشتین - Baby Einstein

بیبی انیشتین "کودک انیشتین" نام مجموعه فیلم های آموزشی است که برای کودکان در سنین مختلف تهیه و تنظیم شده است. موضوعاتی که در این مجموعه به کودکان آموزش داده می شود، موسیقی، هنر، زبان، علم، ریاضی و بسیاری دیگر است. کمپانی والت دیزنی با تهیه و تولید این مجموعه جوایز و افتخارات بسیاری را به دست آورد.
25,500 تومان

 

بیبی انیشتین - Baby Einstein

بیبی انیشتین "کودک انیشتین" نام مجموعه فیلم های آموزشی است که برای کودکان در سنین مختلف تهیه و تنظیم شده است. موضوعاتی که در این مجموعه به کودکان آموزش داده می شود، موسیقی، هنر، زبان، علم، ریاضی و بسیاری دیگر است. کمپانی والت دیزنی با تهیه و تولید این مجموعه جوایز و افتخارات بسیاری را به دست آورد.
این مجموعه بر مبنای جمله "ذهن های بزرگ از ذهن های کوچک شکل می گیرند" تهیه شده است. نام گذاشته شده برای این مجموعه هیچ ارتباط مستقیمی با شخص انیشتین ندارد و تنها نشان دهنده هوشمندانه طراحی و ساخته شدن این مجموعه می باشد.

بیبی انیشتین - استعدادیابی کودکان

[AddToCart-center]

فیلم های بیبی انیشتین - برای سنین از سه ماه به بالا


Lullaby Time Soothing Sounds for Baby
Baby Bach Musical Adventure
Baby's First Moves
Baby Beethoven Symphony of Fun
Language Nursery
Baby Monet-01 Discovering the Seasons
Baby Monet-02 Bonus
Baby Mozart Music Festival
World Music

فیلم های بیبی انیشتین - برای سنین از شش ماه به بالا


Baby`sFirstSounds
Baby's First Signs
Baby Shakespeare World of Poetry
World Animals ‐ A Musical Safari
Baby Santa's Music Box
Baby Van Gogh World of Colors
Baby Neptune Discovering Water
Baby da Vinci From Head to Toe
Neighborhood Animals

 

[AddToCart-center]

فیلم های بیبی انیشتین - برای سنین از نه ماه به بالا


BabyGalileo‐DiscoveringtheSky
Baby Wordsworth ‐ First Words ‐ Around The House
Baby MacDonald ‐ A Day on the Farm
Baby Noah ‐ Animal Expedition
On The Go ‐ Riding, Sailing and Soaring
Discovering Shapes ‐ Circles, Squares and More

فیلم های بیبی انیشتین - برای سنین از دوازده ماه به بالا


Baby Newton ‐ World of Shapes
Baby's Favorite Places ‐ First Words ‐ Around Town
Meet the Orchestra ‐ First Instruments
Numbers Nursery ‐ Discovering 1 Trough 5
World Animal Adventure

[AddToCart-center]

سایر مشخصات محصول

تعداد دی وی دی : در 4 دی وی دی
کیفیت محصول ارسالی : به همراه لیبل و قاب - نسخه کامپیوتر
مدت زمان پخش : ده تا 15 ساعت
زبان محصول : انگلیسی
سنین آموزش کودکان : زیر یک سال
هیچ نظری ارسال نشده