وین دایر - فیلم و سمینار موفقیت Dr. Wayne Dyer

وین دایر - فیلم و سمینار موفقیت- دکتر وین دایر Dr. Wayne Dyer نویسنده، سخنران و عارف شناخته شده از توابع میشیگان آمریکا می باشد و از وی بیش از 30 اثر به چاپ رسیده است و تنها یک اثر وی به نام "قلمرو اشتباهات شما" بیش از 30 میلیون نسخه تنها در سال 1976 فروخت.
20,000 تومان

مجموعه سمینارها و فیلم های موفقیت دکتر وین دایر - Dr. Wayne Dyer Ultimate Collection

وین دایر - سمینار و کتاب آموزشی   

وین دایر - فیلم و سمینار آموزشی Dr. Wayne Dyer، دکتر وین دایر نویسنده، سخنران و عارف شناخته شده از توابع میشیگان آمریکا می باشد و از وی بیش از 30 اثر به چاپ رسیده است و تنها یک اثر وی به نام "قلمرو اشتباهات شما" بیش از 30 میلیون نسخه تنها در سال 1976 فروخت.وی اعتقاد دارد به هر کاری که دست زدید، نیاز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشید، زیرا این شیوه ی زندگی معجزه آفرینان است.


فیلم های مجموعه موفقیت دکتر وین دایر:

• دکتر وین دایر - بلند پروازی به معنی Dr. Wayne Dyer - Ambition to Meaning
• دکتر وین دایر - تجربه معجزه آسا Dr. Wayne Dyer - Experiencing The Miraculous
• دکتر وین دایر - الهام - پیشه نهایی شما Dr. Wayne Dyer - Inspiration - Your Ultimate Calling
• دکتر وین دایر - آرزوهای برآورده شده Dr. Wayne Dyer - Wishes Fulfilled

 

کتاب های صوتی مجموعه موفقیت دکتر وین دایر :

 • 1976 ‐ 2002 ‐ Wayne W. Dyer ‐ Inner Wisdom
 • 1976 ‐ Wayne Dyer ‐ Your Erroneous Zones
 • 1978 ‐ Wayne Dyer ‐ Pulling Your Own Strings
 • 1981 ‐ Wayne Dyer ‐ Universe Within You
 • 1985 ‐ Wayne Dyer ‐ The Awakened Life
 • 1987 ‐ Wayne Dyer ‐ Choosing your own Greatness
 • 1989 ‐ Wayne Dyer ‐ Transformation
 • 1992 ‐ Wayne Dyer ‐ Real Magic
 • 1993 ‐ Wayne Dyer ‐ Deepak Chopra ‐ Living Beyond Miracles
 • 1993 ‐ Wayne Dyer ‐ Everyday Wisdom
 • 1993 ‐ Wayne Dyer ‐ The Keys to Higher Awareness
 • 1994 ‐ Wayne Dyer ‐ How To Be A No‐Limit Person
 • 1995 ‐ Wayne Dyer ‐ 101 Ways to Transform Your Life
 • 1995 ‐ Wayne Dyer ‐ Meditations for Manifesting
 • 1995 ‐ Wayne Dyer ‐ Secrets of the Universe
 • 1995 ‐ Wayne Dyer ‐ You'll See It When You Believe It
 • 1995 ‐ Wayne Dyer ‐ Your Life Begins Now!
 • 1995 ‐ Wayne Dyer ‐ Your Sacred Self
 • 1996 ‐ Wayne Dyer ‐ Deepak Chopra ‐ Living Without Limits
 • 1997 ‐ Wayne Dyer ‐ Four Pathways To Success
 • 1997 ‐ Wayne Dyer ‐ Manifest Your Destiny
 • 1998 ‐ Wayne Dyer ‐ Deepak Chopra ‐ How to get what you Really  WANT
 • 1998 ‐ Wayne Dyer ‐ Depak Chopra‐Creating Your World the Way You Really Want
 • 1998 ‐ Wayne Dyer ‐ How To Get What You ReallyX4 Want
 • 1998 ‐ Wayne Dyer ‐ Improve Your Life Using the Wisdom of the Ages
 • 1998 ‐ Wayne Dyer ‐ Wisdom of the Ages                            
 • 1999 ‐ Wayne Dyer ‐ Wisdom of the Masters
 • 2001 ‐ Wayne Dyer ‐ There is a Spiritual Solution to Every Problem
 • 2001 ‐ Wayne Dyer ‐ There's a Spiritual Solution to Every Problem Abridged
 • 2002 ‐ Wayne Dyer ‐ 10 Secrets to Success and Inner Peace
 • 2002 ‐ Wayne Dyer ‐ Getting in the Gap ‐ Making conscious contact with God through meditation
 • 2002 ‐ Wayne Dyer ‐ It's Never Crowded Along The Extra Mile
 • 2002 ‐ Wayne Dyer ‐ The Secrets of Manifesting your Destiny
 • 2002 ‐ Wayne Dyer ‐ You Can Do Anything
 • 2002 ‐ Wayne Dyer ‐ Your Journey to Enlightenment
 • 2004 ‐ Wayne Dyer ‐ Inner Wisdom
 • 2004 ‐ Wayne Dyer ‐ Secrets of The Power of Intention
 • 2004 ‐ Wayne Dyer ‐ Staying on the Path
 • 2004 ‐ Wayne Dyer ‐ The Power of Intention
 • 2005 ‐ Wayne Dyer ‐ Applying the 10 Secrets for Success and Inner Peace
 • 2005 ‐ Wayne Dyer ‐ Power of Intuition
 • 2005 ‐ Wayne Dyer ‐ Secrets Of Your Own Healing Power
 • 2006 ‐ Wayne Dyer ‐ Being In Balance Abridged
 • 2006 ‐ Wayne Dyer ‐ Inspiration
 • 2006 ‐ Wayne Dyer ‐ The Secrets of an Inspirational ﴾In‐Spirit﴿ Life
 • 2007 ‐ Wayne Dyer ‐ Change Your Thoughts Meditation
 • 2007 ‐ Wayne Dyer ‐ Change Your Thoughts, Change Your Life
 • 2007 ‐ Wayne Dyer & Byron Katie ‐ Making Your Thoughts Work For You
 • 2008 ‐ Wayne Dyer & Marianne Williamson ‐ Advancing Your Spirit
 • 2009 ‐ Wayne Dyer ‐ Excuses Begone
 • 2010 ‐ Wayne Dyer ‐ Making the Shift

سایر مشخصات محصول

تعداد دی وی دی : در 3 دی وی دی
کیفیت محصول ارسالی : به همراه لیبل و قاب - نسخه کامپیوتر
مدت زمان پخش : پنج تا ده ساعت
زبان محصول : انگلیسی
هیچ نظری ارسال نشده