نقاشی روز زمستانی – سرگی آندریاکا

نقاشی روز زمستانی – سرگی آندریاکا

نقاشی روز زمستانی – سرگی آندریاکا ، فیلم آموزشی از یکی از شاگردان سرگی آندریکا میباشد با همان سبک سرگی به شما آموزش نقاشی میدهد
7,000 تومان

 

نقاشی روز زمستانی – سرگی آندریاکا

نقاشی روز زمستانی

نقاشی روز زمستانی – سرگی آندریاکا ، فیلم آموزشی از یکی از شاگردان سرگی آندریکا میباشد با همان سبک سرگی به شما آموزش نقاشی میده

در این مجموعه دوربین بر روی بوم زوم میباشدو کاملا شما حرکت قلم مو را بر روی بوم مشاهده میکنید.

این محصول آموزشی به زبان روسی میباشد .

نقاشی روز زمستانی

 

[AddToCart-center]

سایر مشخصات محصول

تعداد دی وی دی : در 1 دی وی دی
کیفیت محصول ارسالی : به همراه لیبل و قاب - نسخه کامپیوتر
مدت زمان پخش : دو تا سه ساعت
زبان محصول : روسی
ابزار نقاشی یا طراحی : آبرنگ
نوع نقاشی یا طراحی : طبیعت گرایی
هیچ نظری ارسال نشده