مهارت های سازمانی - رفتار و تعاملات در سازمان

مهارت های سازمانی - رفتار و تعاملات در سازمان، در این مجموعه بی نظیر شما با ساعت ها و ده ها مهارت سازمانی که هر سازمانی برای پیشرفت احتیاج دارد آشنا می شوید. مهارت های مدیریتی، رهبری، تعاملات کارمندان و رفتارهای درون سازمانی همه و همه در این مجموعه آموزش داده می شوند.
199,000 تومان

 

مهارت های سازمانی - رفتار و تعاملات در سازمان

مهارت های سازمانی مهارت های سازمانی - رفتار و تعاملات در سازمان، در این مجموعه بی نظیر شما با ساعت ها و ده ها مهارت سازمانی که هر سازمانی برای پیشرفت احتیاج دارد آشنا می شوید. مهارت های مدیریتی، رهبری، تعاملات کارمندان و رفتارهای درون سازمانی همه و همه در این مجموعه آموزش داده می شوند.

مهارت های سازمانی

بیش از 25 ساعت دوره های آموزشی تخصصی در 19 محصول مختلف آموزشی

لیست فیلم های آموزش های مهارت های سازمانی در زیر آمده است

آموزش برنامه ریزی کاری و مهارت های مصاحبه آموزش برقرار کردن ارتباطات موثر آموزش عملی برای یادگیری مهارت های تلفنی
آموزش مهارت برنامه ریزی کاری مهارت های برقراری ارتباط موثر آموزش مهارت های تلفنی
آموزش مهارت های اساسی برای مدیران آموزش ایجاد کردن فرهنگ همکاری و مشارکت آموزش برقراری ارتباط برای تاثیرگذاری فردی
آموزش مهارت های مدیریتی آموزش فرهنگ همکاری آموزش تاثیرگذاری فردی
خلاقیت، انگیزه، تغییر و احترام آموزش انتقال و دریافت بازخورد عملکرد آموزش چگونگی ایجاد محیط کار با عملکرد بالا
آموزش خلاقیت سازمانی آموزش انتقال و دریافت بازخورد عملکرد ایجاد محیط کار با عملکرد بالا
مهارت های موفق مصاحبه کاری آموزش رهبری برای موفقیت آموزش مهارت های مدیریت کارکنان
مهارت های مصاحبه آموزش رهبری برای موفقیت آموزش مهارت های مدیریت کارکنان
برانگیخته کردن ارتباطات و خوشحالی ها آموزش مهارت های مربی گری  هدایتگری مدیریت افراد و کارایی آنها
برانگیخته کردن ارتباطات و خوشحالی ها مهارت های مربی گری  هدایتگری مدیریت افراد و کارایی آنها
راهنمای عملی برای افزایش و ارتقاء عملکرد کارکنان امنیت و آسایش خدمات مهارت های انتخاب شده مصاحبه
افزایش عملکرد کارکنان امنیت و آسایش خدمات مهارت های انتخاب شده مصاحبه
استرس، آسایش و راحتی در محیط کار آموزش نحوه صحیح جلوگیری از تمسخر و تحقیر در محیط کار  
آسایش و راحتی در محیط کار جلوگیری از تمسخر در محیط کار  


[AddToCart-center]

[AddToCart-center]

آموزش هایی که با این مجموعه ارائه خواهند شد به شرح زیر می باشند:

مهارت های مدیریتی از جان سی ماکسول

مهارت های فروش و افزایش کارایی سازمان از برایان تریسی

سایر مشخصات محصول

تعداد دی وی دی : در 18 دی وی دی
کیفیت محصول ارسالی : به همراه لیبل و قاب - نسخه کامپیوتر
مدت زمان پخش : 15 ساعت به بالا
زبان محصول : انگلیسی
هیچ نظری ارسال نشده