نقاشی رنگ روغن از لیلیه دال - پرتره کودک

نقاشی رنگ روغن از لیلیه دال، پس از چند هفته فیلم برداری، این فیلم آموزشی سعی کرده تکنیک نقاشی رنگ روغن استاد فرانسوی بوگوئرو را به تصویر بکشد. او شما از از اولین مرحله این تکنیک تا آخرین قسمت آن راهنمای می کند.
11,500 تومان


نقاشی رنگ روغن از لیلیه دال - پرتره کودک - اسنک - به پیروی از نقاش فرانسوی

نقاشی رنگ روغن  

پس از چند هفته فیلم برداری، این فیلم آموزشی سعی کرده تکنیک نقاشی استاد فرانسوی بوگوئرو را به تصویر بکشد. او شما از از اولین مرحله این تکنیک تا آخرین قسمت آن راهنمای می کند.

در این فیلم جانی به شما تکنیک های طراحی فری هندینگ و اسکوئر آپ را با استفاده از سیستم اندازه گیری منطقه ای آموزش می دهد.او از لایه های زیرین نقاشی شروع و در نهایت به سطوح خارجی رسیده و نقاشی را تکمیل می کند.

[AddToCart-center]

سایر مشخصات محصول

تعداد دی وی دی : در 1 دی وی دی
کیفیت محصول ارسالی : به همراه لیبل و قاب - نسخه کامپیوتر
مدت زمان پخش : دو تا سه ساعت
زبان محصول : انگلیسی
ابزار نقاشی یا طراحی : رنگ روغن
نوع نقاشی یا طراحی : پرتره
هیچ نظری ارسال نشده