آموزش روانشناسی اسب از پت پارلی

روانشناسی اسب را بیاموزید، این مجموعه با نحوه خواندن ذهن اسب ها و برقراری ارتباط با آنها و روانشناسی اسب ها آشنا خواهید شد و خواهید آموخت که در شرایط مختلف چه رفتاری با اسبتان داشته باشید.
12,000 تومان

آموزش روانشناسی اسب

پت پارلی - روانشناسی و رفتار اسب

در مجموعه آموزش روانشناسی اسب، با نحوه خواندن ذهن اسب ها و برقراری ارتباط با آنها و روانشناسی اسب ها آشنا خواهید شد و خواهید آموخت که با اسب های مختلف در شرایط مختلف چه رفتاری نشان دهید.
در این مجموعه پت پارلی به شما منطق پشت رفتار ها و تکنیک های آموزش اسب را نشان می دهد. با این مجموعه خواهید آموخت که تکنیک تنها برای برقراری ارتباط با اسبتان برای شما کافی نیست و برای نزدیکتر شدن بیشتر به او نیاز به آموزش روانشناسی اسب خواهید داشت.
با مشاهده این دوره آموزشی با روانشناسی اسب، روانشناسی رفتاری اسب و ترس و حالات مختلف اسب آشنا خواهید شد.


بروزرسانی: قیمت از 27000 تومان به 12000 تومان کاهش پیدا کرد

 

سایر مشخصات محصول

تعداد دی وی دی : در 2 دی وی دی
کیفیت محصول ارسالی : به همراه لیبل و قاب - نسخه کامپیوتر
مدت زمان پخش : ده تا 15 ساعت
زبان محصول : انگلیسی
هیچ نظری ارسال نشده