برای فعال سازی محصولات خریداری شده ابتدا نرم افزار موجود در پوشه Prerequisite را نصب کرده "اگر ویندوز 7 دارید از گزینه Run as Administrator" این نرم افزار را اجرا و نصب کنید"

سپس نرم افزار Balas_pro.exe  را اجرا کنید و از یکی از 4 روش فعال سازی اقدام به فعال سازی نرم افزار کنید. بهترین روش فعال سازی گزینه اینترنت می باشد.

سپس نرم افزار فعال می شود و از شما می خواهد که یک سند "فایل کد شده" را باز کنید. در این حال آدرس یکی از فایلهای کد شده را داده و فایل را از طریق این نرم افزار اجرا کنید.