شرایط اخذ نمـــــایندگـــــی فروش محصولات آمــــــوزشی بــــــــــازه

نیازها و شرایط:

ارسال مدارک و مشخصات به فروشگاه بازه

تعیید و عقد قرارداد نمایندگی

روش های فروش محصولات

روش اول

دریافت سفارش و اطلاعات مشتری توسط شما

ثبت سفارش مشتری به صورت تلفنی یا اینترنتی

دریافت سفارش و اطلاعات مشتری توسط شما

ارسال و در نهایت بعد از وصول تسویه حساب با شما

روش های فروش محصولات

روش دوم

خرید به تعداد محصولات از ما با تخفیف

فروش توسط خود شما

 

برای اطلاع بیشتر از شرایط با ما تماس بگیرید:  33698727-021

مسئول مربوطه:  شروین خانزادی