آموزش بوکس مدرن از استیو هرلی : تکنیک ها و مانورهای بوکس مدرن

۱۴,۰۰۰ تومان

در سری ارزشمند آموزش بوکس مدرن از استیو هرلی، شما قوانین و تکنیک های بوکس را در هفت سطح یاد می گیرید.