آموزش ساخت زنجیر در جواهرسازی دست ساز

۱۵,۰۰۰ تومان

آموزش ساخت زنجیر در جواهرسازی دست ساز . با روش ساخت زنجیرهای دوتایی، دوراهه، دوتایی دوراهه، و سه راهه آشنا شوید