آموزش عکاسی پرتره خانوادگی

۱۵,۰۰۰ تومان

رشته عکاسی پرتره خانوادگی یکی از شاخه های اصلی در عکاسی پرتره است که تاریخی به قدمت خود عکاسی دارد. پرتره های خانوادگی ابتدا توسط نقاشان برای مشتریان پولدار و سیاستمداران و اشراف کشیده میشد و یکی از سرگرمی های خانواده های اشرافی م بورژوا به شمار می رفت